t: +30 2310 313 199 | m: +30 694 790 0161
Με παραγγελίες άνω 150€ δώρο ένα keychain της νέας συλλογής | Με παραγγελίες άνω 70€ με κάρτα Δωρεάν Μεταφορικά

Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα christinamalle.gr αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική για σας, πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους μας, και θέλει να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά την εκτέλεση οδικών μεταφορών κάθε είδους φορτίου. Κατά την κείμενη νομοθεσία, τα “Προσωπικά Δεδομένα” σας είναι στοιχεία που σας προσδιορίζουν ως άτομα ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο. Αυτή η Δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου μας και συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Όταν συνεργάζεστε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αγοράζετε υπηρεσίες από εμάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών ανήκει το ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, φυσική / επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμοί σταθερού / κινητού τηλεφώνου, τελωνειακά, δασμολογικά και φορολογικά έγγραφα, εντολές αγορών, πληρωμών, παράδοση προϊόντων κ.λπ. Για τις ανάγκες της εμπορικής μας δραστηριότητας, συλλέγουμε επίσης δεδομένα γεωγραφικής θέσης από έξυπνα συστήματα μεταφορών, πλατφόρμες διαχείρισης στόλου οχημάτων και δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση του φορτίου, τη διαχείριση του στόλου, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), την ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης και την παρακολούθηση εμπορευμάτων υψηλής αξίας.

Δεδομένα ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά για να προωθήσουμε τις πωλήσεις υπηρεσιών μας της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 6) για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Α. Όταν απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς
– Για να εκπληρώσουμε τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας σε σχέση με μεταξύ μας συμφωνίες μεταφοράς και συναφείς υπηρεσίες μας
– Για να επεξεργαστούμε παραγγελίες, πληρωμές, παραδόσεις, αποζημιώσεις και να υποστηρίξουμε τις εν γένει εμπορικές συναλλαγές σας μαζί μας
Β. Όταν απαιτείται για να συμμορφωθούμε με μια νομική μας υποχρέωση
– Για να εκπληρώσουμε φορολογικές, λογιστικές, ελεγκτικές ,ασφαλιστικές και λοιπές μας υποχρεώσεις και για την υποβολή δηλώσεων, εγγράφων και εκθέσεων, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
Γ. Όταν έχουμε έννομο συμφέρον για την εξυπηρέτηση νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και τρίτων
– Σε κάθε περίπτωση, η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, όπως για παράδειγμα:
– Για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
– Για να βελτιώσουμε τις εργασιακές σχέσεις υπαλλήλων και συνεργατών μας
– Για τη βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, τη διαχείρισης στόλου και των μεθόδων εργασίας
– Για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας
– Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας,
– Για να διεξαγάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών
– Για να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές μαζί σας
– Για να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας
– Για να λειτουργήσουμε συστήματα καμερών (CCTV) και βιντεο-παρακολούθησης για την πρόληψη παράνομων ενεργειών, έτσι ώστε να προστατεύσουμε εσάς, το προσωπικό μας και την ιδιοκτησία μας
Δ. Όταν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας
Όταν ως πελάτης έχετε υπογράψει μαζί μας μια έγκυρη σύμβαση ή όταν έχετε δώσει επιπλέον τη συγκατάθεσή σας για εμπορική και διαφημιστική επικοινωνία που δικαιολογεί τη νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Κατά την εκτέλεση του διεθνούς μεταφορικού έργου μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται, εκτός από τις διωκτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές με τα εχέγγυα της νομοθεσίας, και σε διάφορους ανταποκριτές μας, μεταφορείς, παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι συνεργάτες μας (εταιρίες μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρίες, νομικοί, οικονομικοί, επιχειρηματικοί σύμβουλοι, τρίτοι κ.λπ.) δεσμεύονται από εμάς με Συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ που ισχύει όχι μόνο στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται γενικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (28 μέλη ΕΕ και Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να εκπληρώσουμε νομική ή συμβατική υποχρέωσή μας. Τα δεδομένα σας μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ προκειμένου να μεταφέρουμε εμπορεύματα, να εκπληρώσουμε μια νομική ή συμβατική υποχρέωση ή επειδή μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Οι αποδέκτες των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις, συμμόρφωση προς πρότυπα και εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας).

Διατήρηση δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας και όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, ενώ στη συνέχεια τα διαγράφουμε ή τα ανωνυμοποιούμε για στατιστικούς λόγους.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

– Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν αυτές οι πληροφορίες
– Με έγγραφη αίτησή σας ή μετά από αντίρρησή σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρηση αυτών των πληροφοριών (εκκρεμείς νομικές αξιώσεις, εργατικές, ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ)
– Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις και
– Όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή δεδομένων σας και δεν υπάρχει εκ μέρους μας υποχρέωση διατήρησης.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για προωθητικές δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
– Μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.
– Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομικευμένης εμπορικής επικοινωνίας με αποστολή μιας απλής αίτησης προς την εταιρία μας.
Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας
Σύμφωνα με το νόμο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:
– Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση στα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας και να ελέγξετε αν αυτά υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία.
– Το δικαίωμα να διορθώνετε ή να διαγράφετε τα δεδομένα σας.
– Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό που συλλέχθηκαν,
– Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
– Το δικαίωμα να αντιταχθεί η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση τα δεδομένα σας.
– Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή της προτού αποσυρθεί από εσάς.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση EMAIL αλλά και ενώπιον της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής (www.dpa.gr), σε περίπτωση που έχετε ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα αιτήματά σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και τις σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές μας, ενόψει τυχόν νομοθετικών αλλαγών με τήρηση της νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας της τυχόν αναθεωρημένης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Πώς ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.